พบกับสไลด์ “ถ้าบ้านคุยได้ทุกเรื่อง…เรื่องเพศก็คุยได้…” โดย นายชูไชย นิจไตรรัตน์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SB 1.1 : ถ้าบ้านเราคุยกันได้ทุกเรื่อง – เรื่องเพศก็แค่อีกเรื่องที่เราจะคุยกัน : สาธิตการใช้โมดูลเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะกับผู้ปกครองในการสร้างความสัมพันธ์ และการสื่อสารกับลูกหลานในบ้าน” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่