พบกับสไลด์ “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” โดย นางจุฑาพร วาณิชอนันต์ชัย แกนนำผู้ปกครอง จ.นครราชสีมา

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.4 การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวคือวัคซีนสำคัญของเด็กและเยาวชน” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่