วันที่ 14 ก.พ. 60 จ.ลำพูน จัดแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ “LOVE SEX CHECK ความเสี่ยง” ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายในงานประกอบด้วย การเสวนา “LOVE SEX CHECK ความเสี่ยง” และการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อชิงรางวัล โดยมีผู้เข้าร่วม 130 คน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน