วันที่ 20 ก.พ. 60 อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ท้องวัยรุ่นในพื้นที่ และหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่