พบกับสไลด์ “การจัดสวัสดิการสำหรับแม่วัยรุ่นในสังคมสมัยใหม่ (ตอบโจทย์แม่วัยรุ่น)” โดย คุณพัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานสวัสดิการครอบครัวสหทัยมูลนิธิ

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.2 การจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบโจทย์ชีวิตพ่อแม่วัยรุ่น” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่