วันที่ 17 ก.พ. 60 จ.เชียงราย จัดอบรม “ฟื้นฟูการวางแผนครอบครัวยุคใหม่ วัยรุ่นไทยชีวิตสดใส” ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้การปรึกษาและการจัดบริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 250 คน ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย