พบกับสไลด์ “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพ่อแม่วัยรุ่น : ทางออกร่วมสำหรับปัญหาอับซับซ้อนด้านความไม่เท่าเทียมและการถูกกีดกันทางสังคม” โดย Ms. Alison Hadley ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มหาวิทยาลัยเบดฟอร์ดไซร์ สหราชอาณาจักร

หมายเหตุ : สไลด์ประกอบการปาฐกถาพิเศษ : การนับสนุนให้วัยรุ่นมีสุขภาวะทางเพศที่ดีเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาประเทศ จากการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่