แนะนำก่อนชม

“Empowering พ่อแม่และผู้ดูแลตัววัยรุ่น : ถอดเครื่องมือจากบ้านกาญจนาภิเษก”

 

วัตถุประสงค์ : เพิ่มแนวคิดมุมมอง และได้เครื่องมือทำงานกับพ่อแม่และ/หรือครอบครัว

เนื้อหา ประกอบด้วย

– แนวคิดมุมมองเรื่อง “บ้าน – ต้นน้ำสำคัญของเยาวชน”
– “Empowerment” แนะนำเครื่องมือในการทำงานกับครอบครัว
– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ เชื่อมโยง และการนำไปใช้

เวลา : 2 ชั่วโมง 43 นาที

วิทยากร : ป้ามล – นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก และน้อง ๆ บ้านกาญจนาภิเษก

ผู้ดำเนินรายการ : นายชูไชย นิจไตรรัตน์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

หมายเหตุ บันทึกจากงานประชุมวิชาการเรื่อง “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น”