พบกับสไลด์ “ปาฐกถานำ เรื่อง ภาพที่อยากเห็นในการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” โดย นพ. วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “ปาฐกถาพิเศษ :  ภาพที่อยากเห็นในการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ในวันที่ 10 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่