พบกับสไลด์ “สรุปผลการประชุมระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2” โดย นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร และคณะอนุกรรมการวิชาการ

หมายเหตุ : สไลด์จากการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดได้ที่นี่