วันที่ 14 ก.พ. 60 จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณเนื่องในวันวาเลนไทน์ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรู้ในเรื่องเพศ และตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา