คลิปวีดีโอจากงานประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 ผลิตโดยน้องๆ  เยาวชนที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมภายในงาน ในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัยรุ่นและผู้ใหญ่ในงานนี้จะแสดงความคิดเห็นอย่างไร เชิญชมได้จากคลิปนี้ค่ะ