วันที่ 14 ก.พ. 60 จ.สุพรรณบุรี จัดอบรมนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสงวนหญิง โดยให้ความรู้เรื่องเพศ แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ รวมถึงเสริมทักษะในการผลิตสื่อ เพื่อเข้าประกวดสื่อในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 350 คน ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนสงวนหญิง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี