จ.ประจวบฯ กับวิธีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการท้องวัยรุ่นแบบ “ทำ 3 ได้ถึง 8 (อำเภอ)” โดยเริ่มต้นจากการสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองคุยเปิดใจลูกหลานรักปลอดภัย เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทักษะในการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น โดยมีการดำเนินงานจาก 3 อำเภอที่เป็นพื้นที่นำร่องเพิ่มเป็น 8 อำเภอ ครอบคลุมการทำงานทั้งจังหวัด รายละเอียดจะเป็นอย่างไร สามารถรับชมได้จากคลิปนี้ค่ะ