วันที่ 12-13 ก.พ. 60 จ.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมแกนนำเยาวชนให้การปรึกษาในเรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์อำเภอเมือง เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ การใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ พร้อมฝึกปฎิบัติในการให้การปรึกษากับเพื่อนที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น โดยมีแกนนำเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 30 คน ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม