วันที่ 3-7 ก.พ. 60 จ.เพชรบุรี จัดอบรมแกนนำเยาวชนรุ่น 1 และ 2 ในเรื่องเพศ อุปกรณ์คุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยผู้เข้าร่วมเป็นแกนนำเยาวชนใน จ.เพชรบุรี จำนวน  92 คน ณ บ้านพิงภูแพรว รีสอร์ทชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี