การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. ได้ปิดฉากลงในวันนี้ โดยมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภาพที่อยากเห็นในการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” จาก นพ. วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี การอภิปรายเรื่อง Sexpert : ก้าวต่อไปในการสร้างสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการสรุปผลการประชุมจากห้องต่าง ๆ พร้อมรับฟังเสียงจากเยาวชนที่ส่งเสียงถึงผู้ใหญ่ ในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุม

 

หมายเหตุ เนื้อหาและสไลด์จากห้องต่าง ๆ สามารถติดตามรับชมได้ที่ www.thaiteenpreg.com