กำหนดการถ่ายทอดสด การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 ในประเด็น “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากไฟล์เอกสารไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้ สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ ด้านล่างของไฟล์

 

ดาวน์โหลดที่นี่