บรรยากาศในช่วงเช้าก่อนเริ่มพิธีเปิด ของงานประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เช็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศเริ่มทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และสามารถติดตามเนื้อหาจากการประชุมได้ที่ www.thaiteenpreg.com หรือ facebook.com/thaiteenpreg