วันที่ 28-29 ม.ค. 60 จ.ลำพูน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ เสริมสร้างทักษะในการผลิตสื่อ เพื่อพัฒนาคลิปวีดีโอและหนังสั้นในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไป  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 75 คน ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน