ภารกิจเด็ดในการทำงานเรื่องท้องวัยรุ่นของกรุงเทพมหานคร คือการดำเนินงานแบบต่อยอดงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน โดยอาศัยต้นทุนเดิมจากการทำงานในเรื่องนี้ของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ในพื้นที่ที่ติดตามการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ วิธีการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร ดูได้จากคลิปนี้ค่ะ