จุดเริ่มต้นในการทำงานเรื่องท้องวัยรุ่นของ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เกิดจากการพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องเหล้าจนนำไปสู่การทำงานเรื่องท้อง โดยมีแนวคิดในการดำเนินงานว่า “เด็กกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กทุกคนที่มีความเปราะบางทางด้านอารมณ์” จ.พะเยา จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่ที่เรียกว่า “คลินิกวัยรุ่น” เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน รายละเอียดของการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร  เชิญชมจากคลิปนี้เลยค่ะ

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=cNQj4FcJtqs&w=560&h=315]