จ.ชัยภูมิ กับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องท้องวัยรุ่นผ่านกลุ่มแกนนำเยาวชน และสร้างเครือข่ายการทำงานของกลุ่มเยาวชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมแกนนำ การรณรงค์ในพื้นที่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเวทีสมัชชา รวมถึงมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook  และ Line จังหวัดไหนที่สนใจการขับเคลื่อนงานผ่านเยาวชน สามารถเข้าไปดูได้จากคลิปนี้ค่ะ

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ChLRrzc4Tw0&w=560&h=315]