วันที่ 30 ม.ค. 60 จ.ประจวบฯ จัดประชุมผู้ประเมินภายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อหารือในประเด็นการลงติดตามการดำเนินงานของ 8 อำเภอ และเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับจังหวัด ที่ถือเป็นการสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยจะนำผลการลงติดตามที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ