จ.เชียงราย กับภารกิจที่ 1 พัฒนากลไกประสานการทำงาน ที่อาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ โดยใช้ “ศูนย์พัฒนาชุมชนในครอบครัว” เป็นศูนย์กลางในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับพื้นที่ วิธีการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร ใครคือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานนี้บ้าง ดูรายละเอียดได้จากคลิปนี้เลยค่ะ

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=UyCyhyShvc4&w=560&h=315]