จ.ลำปาง กับการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในอำเภอเกาะคา ที่มีความโดดเด่นในภารกิจที่ 4 เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบการทำงานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ และอำเภอห้างฉัตร ที่โดดเด่นในภารกิจที่ 6 การจัดให้มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการที่จำเป็นทุกด้านและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม วิธีการดำเนินงานของ 2 อำเภอจะเป็นอย่างไร เชิญชมได้จากคลิปนี้เลยค่ะ

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=935_KkWjMb0&w=560&h=315]