คุณอนุสรณ์ สุขกันตะ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พูดถึงการเข้ามามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ Thaiteenpreg และเขาได้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่อย่างไร ติดตามชมได้จากคลิปนี้ค่ะ