จ.นครสวรรค์ กับโมเดลในการทำงานเรื่องท้องวัยรุ่นที่ชื่อว่า “HCS โมเดล” ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างโรงพยาบาล ชุมชน และโรงเรียน วิธีการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร จังหวัดอื่น ๆ จะสามารถนำโมเดลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้หรือไม่ ดูได้จากคลิปนี้ค่ะ