วันที่ 18 ม.ค. 60 จ.ลำพูน จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอบ้านธิ เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน