วันที่ 17 ม.ค. 60 จ.กระบี่ จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ การใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง จ.กระบี่