วันที่ 16-17 ม.ค. 60 จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม (1663) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทางเลือกเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการส่งต่อบริการที่ปลอดภัย” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องระบบช่วยเหลือและส่งต่อในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายกับโครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม (1663) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องสัมมนาวี 1 ชั้น 2 โรงแรมวีเวิร์บ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา