วันที่ 10 ม.ค. 60 จ.ตาก จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการทำงานของปีที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก