วันที่ 10 ม.ค. 60 จ.เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และร่วมพูดคุยวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 60 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องมรกต ชั้น 6 โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย