วันที่ 6 ม.ค. 60 จ.เลย จัดอบรมแกนนำเยาวชนและครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศ และแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 175 คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย