พบกับสไลด์ “การประชุมกลุ่มครอบครัวเพื่อเพิ่มต้นทุนและเพิ่มพลังพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการทำหน้าที่ฟื้นฟู-เยียวยาลูกหลานร่วมกับบ้านกาญจนาภิเษก” โดยคุณทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการบรรยายในหัวข้อ “Empowering พ่อแม่และผู้ดูแลตัววัยรุ่น : ถอดเครื่องมือจากบ้านกาญจนาภิเษกรอบ 1-2” จากการประชุมวิชาการ “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่