พบกับสไลด์ “หลักการทำงานช่วยเหลือพ่อแม่วัยใส” โดย คุณเอกกมล สำลีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกสื่อรักวัยใส โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการบรรยายในหัวข้อ “Ecological model : แนวทำงานกับพ่อแม่วัยใส”จากการประชุมวิชาการ “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่