พบกับสไลด์ “ทักษะการให้คำปรึกษาเยาวชนและพ่อแม่” โดย ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการให้คำปรึกษาเยาวชนและพ่อแม่” จากการประชุมวิชาการ “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่