พบกับสไลด์ “ห้องเรียนการทำงานกับพ่อแม่วัยใส”

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการบรรยายในหัวข้อปฏิบัติการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นและการรังแกกัน” จากการประชุมวิชาการ “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่