พบกับสไลด์ “สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดยนายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการอภิปรายในหัวข้อ “ระบบข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการป้องกันและไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด” จากงานประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องระบบข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2559 ณ Convention Hall อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่