พบกับสไลด์ “ห้องเสริมทักษะ SKILL BUILDING พลังสหวิชาชีพ : หนุนเสริมระบบดูลช่วยเหลือนักเรียน”

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการบรรยายในหัวข้อ “พลังเยาวชนช่วยเราได้:บทเรียนและวิธีการพัฒนาแกนนำเยาวชนที่ยั่งยืน” จากการประชุมวิชาการ “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่