พบกับสไลด์ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดพะเยา” โดยคุณปิยพร  ผดุงวงศ์ ผู้จัดการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

หมายเหตุสไลด์ดังกล่าวประกอบการอภิปรายในหัวข้อ “การนำบทเรียนการจัดการความรู้ของจังหวัดมาบูรณาการการดำเนินงาน 9 ภารกิจ” จากงานประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องระบบข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2559 ณ Convention Hall อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่