พบกับสไลด์ “การนำบทเรียนการจัดการความรู้ของจังหวัด มาบูรณาการการดำเนินงาน 9 ภารกิจ จ.ประจวบคีรีขันธ์” โดยคุณนายอนุสรณ์  สุขกันตะ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการอภิปรายในหัวข้อ “การนำบทเรียนการจัดการความรู้ของจังหวัดมาบูรณาการการดำเนินงาน 9 ภารกิจ” จากงานประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องระบบข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2559 ณ Convention Hall อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่