จ.มหาสารคาม กับการดำเนินงานภายใต้ 9 ภารกิจ ที่มีดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบ “District Health System DHS” โดยเป็นระบบการทำงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รูปแบบการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร ดูได้จากคลิปนี้ค่ะ