คุณธนูศักดิ์  วรรณคำผุย รองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ผู้จัดการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครพนม มาบอกเล่าเรื่องราวการนำข้อมูลในการทำงานของจังหวัดอื่นๆ จากเว็บไซต์ Thaiteenpreg มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเข้าไปดูได้จากคลิปค่ะ