จ.ฉะเชิงเทรา กับภารกิจที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบการทำงานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ โดยทีมคณะทำงานทั้งในส่วนของจังหวัดและอำเภอ จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับการทำงานที่เน้นเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ครอบครัวและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วิธีการดำเนินงานจะเป็นเช่นไร และจังหวัดอื่น ๆ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่ได้อย่างไร ดูได้จากคลิปนี้ค่ะ