คุณนรากร ไหลหรั่ง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี มาพูดถึงแนวทางในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นให้พวกเขาเติบโตและมีอนาคตที่งดงาม