วันที่ 21 ธ.ค. 59 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับแผนกพันธกิจเอดส์หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดกิจกรรมเสริมพลังเชิงบวกให้แก่นักเรียนโรงเรียนหอพระ โดยให้ความรู้ในเรื่องเพศ แนะนำการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ เน้นการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคม และแนะนำระบบการช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการต่อบริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 98 คน ณ โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่