วันที่ 26-27 ธ.ค. 59 จ.ชัยภูมิ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) ให้กับเพื่อนที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ในการให้ความรู้ในเรื่องเพศ แนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ