วันที่ 23-25 ธ.ค. 59 จ.ประจวบฯ เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) รุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของแกนนำเยาวชนในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีแกนนำเยาวชนจาก 39 จังหวัด เข้าร่วมจำนวน 156 คน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ