วันที่ 22 ธ.ค. 59 จ.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมแกนนำเยาวชนในพื้นที่ตำบลคลองนา เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศ และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา